30 NOVEMBER 2017

Directiewissel

Beste ouders en leerlingen,</p> <p> </p> <p>De lokatieleider van de Lucia Petrus Mavo - de heer Roel Schrauwen - heeft per 1 januari 2018 een nieuwe functie aanvaard als lokatiedirecteur bij Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Een prachtige kans voor hem die tegelijk een vacature voor lokatieleider voor de LPM met zich meebrengt. Met dhr. Schrauwen is afgesproken dat hij tot 1 december werkzaam blijft op de Lucia Petrus Mavo en dat hij daarna zich gaat richten op zijn nieuwe betrekking.</p> <p>De heer Yves Harteveld zal vanaf 1 december de functie van lokatieleider tijdelijk op zich nemen. Inmiddels is een wervingsprocedure gestart voor een nieuwe lokatieleider. Mocht u de komende maanden vragen hebben dan kunt u de heer Harteveld bereiken op telefoonnummer: 010-465 15 83 of via de email: <a href="mailto:yharteveld@lmc-vo.nl">yharteveld@lmc-vo.nl</a>